What Art Can Do: Een kunstenaarsmindset introduceren bij complexe problemen

Hoe kan kunst een rol van betekenis spelen bij de wereldproblemen waar we nu voor staan?

De wereldproblemen van nu kunnen we niet met conventionele methoden oplossen. Door met een kunstenaarsmindset naar de wereld te kijken, kunnen we denkpatronen doorbreken, nieuwe invalshoeken en perspectief vinden, ook als de situatie uitzichtloos lijkt.

Waar wachten we op? We kunnen armoede uitroeien, overstappen naar duurzame energiebronnen en klimaatverandering stoppen. De oplossingen zijn er, maar waar zit de sleutel tot het doorbreken van verlammende systemen en vaste patronen die onze wil sturen, ons gedrag bepalen? Van de leiders van kerk, politiek of multinationals gaat weinig gezag meer uit. We lijken ons te verliezen in kortzichtigheid, gekibbel en symptoombestrijding.

De samenleving snakt naar nieuwe idealen. Creatieve en artistieke professionals kunnen met verbeelding, schoonheid en inventiviteit een rol van betekenis spelen bij de grote uitdagingen waar we momenteel voor staan.

Om een brug te bouwen tussen kunst en wereldproblemen, werk ik met een team aan het platform What Art Can Do. Hier verzamelen we kunstprojecten die impact maken bij de 17 VN doelen, zoals bestrijden van klimaatverandering, ongelijkheid en armoede.

Wat kunst doet, is niet het oplossen, illustreren of promoten van een visie, maar een manier van scherper waarnemen en het stellen van betere vragen. Rondom scherpe vragen vinden wetenschappers, ervaringsdeskundigen en kunstenaars elkaar. Zo verdwalen we niet in complexiteit, gaan we het ook niet uit de weg, maar vinden we een praktische aanpak door direct contact.

Klik hier voor de website What Art Can Do.

Wat ik doe