Kunstenaars mobiliseren voor een betere wereld

We leven in een tijd met immense uitdagingen voor mens, samenleving en de planeet. Ik heb de kracht van muziek ervaren, maar ook gezien hoezeer kunst professionals langs elkaar heenwerken.

Hoe zouden wij onze creativiteit, onze daadkracht en achterban kunnen bundelen, en zo echt een verschil kunnen maken?

Lees meer over de Turn Club

Wat ik doe