Aanwezig zijn, nader komen. Een reflectie op het hedendaagse concertritueel met commentaar van mijzelf.